page-header

Przetwarzanie danych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w celach marketingowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Salesway Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-561), ul. Mokotowska 14 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: kontakt@szukajauta.eu lub numeru telefonu: +48-504-247-026.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu znalezienia odpowiedniej oferty i skontaktowania z podmiotem ją posiadającym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości realizacji kontaktu i przedstawienia oferty (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę treści marketingowych na podany numer telefonu oraz adres e-mail podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W celu przedstawienia odpowiedniej oferty Pana/Pani dane wskazane w formularzu zostaną przekazane do podmiotu, z którym współpracuje Administrator posiadającego ofertę zgodną z Pana/Pani oczekiwaniami wskazanymi w formularzu.
 5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie mieć personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Pani/Pana danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.
 6. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania,
  w związku z czym dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przesyłanie treści marketingowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@szukajauta.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki treści marketingowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne.